Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

W dniu 4 sierpnia 2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zmieniony projekt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14) w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako: KSeF) oraz...
Rewolucja w podatku VAT

Rewolucja w podatku VAT

Rewolucja w podatku VAT wynika z już obowiązujących oraz dopiero zapowiadanych na najbliższe miesiące zmian w prawie. Nowe regulacje wprowadzają lub przewidują m.in.: Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych...
?TP?-SZOK dla gmin

?TP?-SZOK dla gmin

Jak stanowisko KIS (Krajowa Informacja Skarbowa) wpływa na rozliczenie JPK_V7 w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach kultury oraz w spółkach komunalnych? Zgodnie z obowiązującymi od października 2020 r. regulacjami prawnymi odnoszącymi się do zasad...