IP BOX i ulga B+R – TAX-ES

paź 23, 2020

Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na wykorzystywanie wiedzy do tworzenia unikatowych zastosowań. Ulga IP Box oraz B+R to propozycje dla osób, które prowadzą badania naukowe. Rozwiązania te umożliwiają odliczenie kosztów poniesionych w wyniku prowadzenia działalności rozwojowej oraz korzystniejsze opodatkowanie uzyskanych w jej wyniku dochodów.

Preferencja podatkowa IP Box została wprowadzona wraz z początkiem roku 2019, w celu zachęcenia obywateli do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Stawka podatku dla osób zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową obecnie wynosi 5%, co w porównaniu ze wcześniejszymi wartościami ? od 9 do nawet 32%, jest znaczącym udogodnieniem. Aby skorzystać z preferencji IP Box należy jednak spełnić szereg warunków.

Absolutną podstawą do skorzystania z opcji IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ważne jest również, aby w jej ramach zostało wytworzone kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z którego został uzyskany opodatkowany w Polsce dochód. Osoba ubiegająca się o ulgę IP Box będzie musi również posiadać udokumentowane koszta, które poniosła w celu wytworzenia lub modyfikacji swojego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ulga B+R to odpowiedź rządzących na postulaty przedsiębiorców. Udogodnienie ma zwiększyć możliwości w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych, rodzimych rozwiązań. Regulacja prawna ostatnimi czas stała się znacznie bardziej atrakcyjna, dzięki zwiększeniu kwoty kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu. Istotne w kontekście opcji B+R jest szerokie rozumienie pojęcia działalności badawczo-rozwojowej. Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że wykonywane przez nich projekty również można rozliczać zgodnie z zasadami rozwiązania B+R.

Kosztami kwalifikowanymi w przypadku ulgi B+R są m.in. wynagrodzenia dla pracowników, zakup niezbędnych do wykonania projektu materiałów czy wydatki związane z używanym sprzętem badawczym.

W związku z możliwościami, jakie dają oba rozwiązania, warto skontaktować się ze specjalistą w kwestiach podatkowych, który zweryfikuje możliwość zastosowania ulg w konkretnym przypadku.