Blog

W tym miejscu opisujemy najważniejsze nowelizacje oraz odnosimy się do planowanych zmian w prawie i systemie podatkowym, przedstawiamy ciekawe rozwiązania, wyjaśniamy zawiłości oraz omawiamy potencjalne zagrożenia związane z polityką podatkową prowadzoną przez podmioty gospodarcze.

Umowa sponsoringu, a opodatkowanie estońskim CITem

Umowa sponsoringu, a opodatkowanie estońskim CITem

Problem w przypadku estońskiego CITu sprawiają tzw. „ukryte zyski” oraz „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą”. W tej grupie mieszczą się zobowiązania wynikające z umowy sponsorskiej.

Ulga na sponsoring (CSR)

Ulga na sponsoring (CSR)

Od początku 2022 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej dla firm ponoszących wydatki na sponsoring w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Ma ona stanowić zachętę podatkową dla...

Przychód podatkowy w CIT

Przychód podatkowy w CIT

Ustawa o CIT nie zawiera legalnej definicji przychodu – zamiast niej ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie otwartego katalogu przysporzeń kwalifikowanych jako przychód podatkowy. Według art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zalicza się do nich w szczególności...

Ustawa o fundacji rodzinnej

Ustawa o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to określenie podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej. Podmiot ten ma zabezpieczać majątek wskazanych przez fundatora (założyciela) grupy osób.

NEWSLETTER TAX-ES