Blog

W tym miejscu opisujemy najważniejsze nowelizacje oraz odnosimy się do planowanych zmian w prawie i systemie podatkowym, przedstawiamy ciekawe rozwiązania, wyjaśniamy zawiłości oraz omawiamy potencjalne zagrożenia związane z polityką podatkową prowadzoną przez podmioty gospodarcze.

Ustawa o fundacji rodzinnej

Ustawa o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to określenie podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej. Podmiot ten ma zabezpieczać majątek wskazanych przez fundatora (założyciela) grupy osób.

Działalność twórcza w zakresie prac UX/UI designerów

Działalność twórcza w zakresie prac UX/UI designerów

W interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 0115-KDWT.4011.54.2021.2.KW organ podatkowy uznał, że ?przesłanki wynikające z art. 22 ust. 9b pkt 1 omawianej ustawy, wypełniają nie tylko kody źródłowe programów komputerowych, lecz także opisane we...

Wdrażanie cudzych oprogramowań poza ulgą B+R

Wdrażanie cudzych oprogramowań poza ulgą B+R

NSA rozstrzygnął w sprawie Spółki, producenta obuwia, która miała wątpliwości w zakresie możliwości skorzystania z ulgi B+R w przypadku wdrażania w niej systemów informatycznych mających na celu poprawianie jakości oferowanych usług oraz procesów logistycznych w...

Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

W dniu 4 sierpnia 2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zmieniony projekt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14) w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako: KSeF) oraz...

Czy paczkomaty to budowle?

Czy paczkomaty to budowle?

Przybywa sporów między gminami a właścicielami paczkomatów zlokalizowanych na terenie danej gminy. Spór dotyczy tego, czy takie paczkomaty powinny być na gruncie podatku od nieruchomości opodatkowane, jak budowle wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., czy też nie....

NEWSLETTER TAX-ES