Import towarów przez podmiot nie będący ich właścicielem

gru 4, 2020

Z najnowszego stanowiska TSUE wynika, że nie każdy importer może odliczyć VAT! Podatek naliczony z tytułu importu towarów odliczy tylko ich właściciel – tak wynika z postanowienia TSUE w sprawie Weindel Logistik Service z dnia 8 października 2020 r. (C-621/19). Prawo to nie przysługuje usługodawcy świadczącemu usługi na powierzonym materiale.

Kwestia ta była już przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-187/14 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie DSV Road. Trybunał wyjaśnił, że przepisy Dyrektywy VAT nie stoją w sprzeczności z prawem krajowym, które nie daje prawa do odliczenia tego podatku w sytuacji, gdy podmiotem dokonującym zapłaty VAT importowego jest przewoźnik dokonujący jedynie odprawy celnej i transportu towarów.

Polska ustawa o VAT wyraźnie wskazuje, że podatnikiem z tytułu importu towarów jest podmiot, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła ? także wtedy, gdy mają zastosowanie zwolnienia, czy np. stawka 0% i nie dojdzie do poboru należności celnych. Z kolei, zgodnie z przepisami UKC dług celny ciąży na zgłaszającym wskazanym w deklaracji celnej. Zgłaszającym może być także przewoźnik, czy agent celny.

Podmiot wykonujący usługi, w świetle prawa, może być importerem

W praktyce może wystąpić sytuacja, że importerem będzie podmiot wykonujący usługi na powierzonych towarach, w szczególności gdy właściciel zleci mu świadczenie usług, np. pakowanie.

8 października 2020 r. Trybunał ponownie, tym razem w drodze postanowienia, potwierdził dotychczasowe stanowisko o braku neutralności podatku od towarów i usług w tym wypadku. TSUE orzekł, że artykuł 168(e) dyrektywy VAT wyklucza prawo do odliczenia VAT importowego w sytuacji, gdy podatnik nie ponosi kosztu importowanych towarów, który byłby odzwierciedlony w cenie (wartości) świadczonych przez niego dostaw opodatkowanych VAT.

Ryzyko zaległości wywołanej nieuprawnionym odliczeniem VAT

Jeżeli import towarów zostanie dokonany przez podmiot, który nie nabywa prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, a koszt towaru nie stanowi elementu składowego wartości dostawy opodatkowanej ? prawo do odliczenia VAT z tytułu importu nie wystąpi.  

Najnowsze rozstrzygnięcie może mieć wpływ dla polskich usługodawców oferujących usługi na importowanych towarach powierzonych. Ryzyko zaległości wywołanej nieuprawnionym odliczeniem podatku od towarów i usług może być wysokie. W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji i wsparcia podatkowego ? zapraszamy do kontaktu.