Ulga na złe długi po wyroku TSUE ? szansą na odzyskanie podatku VAT także ze starych faktur!

gru 1, 2020

Epidemia, nieterminowe płatności, ograniczenie płynności finansowej? TAX-ES zwraca uwagę na konieczność weryfikacji starych faktur pod kątem skorzystania z ulgi na złe długi.

W wyroku C-335/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że warunki korekty w polskich przepisach są niezgodne z dyrektywa unijną. Trybunał wskazał, że prawo do ulgi nie powinno być uzależnione od tego, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jest niezależne od zachowania statusu podatnika przez wierzyciela. Z wyroku TSUE wynika także, że ulga na złe długi powinna mieć zastosowanie również wtedy, gdy dłużnik jest w upadłości albo likwidacji. Polskie sądy dodają zaś, że upływ 2-letniego terminu od wystawienia faktury także godzi w prawo unijne i stają po stronie podatnika.

W sprawach zakończonych istnieje możliwości wznowienia postępowania na etapie administracyjnym i sądowym. W sprawach nierozstrzygniętych podatnicy mogą złożyć korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

TAX-ES wskazuje, że wyrok TSUE daje szanse na odzyskanie VAT z transakcji, za które podatnik nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, a których nie zbył w innej formie.

W przypadku chęci uzyskania informacji lub wsparcia podatkowego ? zarówno w kwestii ulgi za złe długi, jak i w innych tematach ? zachęcamy do kontaktu.