W okresie świątecznym przedsiębiorcy często przekazują swoim partnerom biznesowym różnego rodzaju upominki i prezenty. Wątpliwości budzi jednak sposób rozliczania poniesionych z tego tytułu wydatków na gruncie podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

Obowiązujące przepisy oraz jednolite stanowiska organów podatkowych nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości. Zaliczenie wydatków na prezenty dla kontrahentów do kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od oceny ich charakteru jako wydatków związanych z reklamą bądź reprezentacją.

Koszty reprezentacji (w tym upominki) są wydatkami

W orzeczeniach sądów wskazuje się, że koszty reprezentacji są wydatkami, które ponoszone są w celu stworzenia pewnego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy, wykreowania pozytywnych relacji z kontrahentami. Za reklamę z kolei uznaje się działania kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, tak by zachęcić jak największą liczbę potencjalnych klientów do zakupu oferowanych towarów lub usług.

Wobec powyższego bez wątpienia kosztem uzyskania przychodu są więc prezenty dla kontrahentów w postaci próbek towarów sprzedawanych przez przedsiębiorcę, czy upominków opatrzonych logo firmy wydawanych masowo obecnym lub potencjalnym klientom. W tym bowiem zakresie wydatki te z całą pewnością należy uznać za reklamę produktu lub marki.

Co z alkoholem?

Charakteru reklamowego nie będą miały zaś wydatki na zakup alkoholu. Te bowiem, w obecnym stanie prawnym są wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ze stanowiskami organów podatkowych służą one budowaniu relacji z kontrahentami i podniesieniu prestiżu, czy wywołaniu jak najlepszego wrażenia, kreując w ten sposób pozytywny wizerunek przedsiębiorcy.

Odliczenie VAT, a koszty reprezentacyjne i reklamowe

Z kolei w odniesieniu do odliczenia podatku VAT bez znaczenia pozostaje fakt, czy poniesione koszty mają charakter reprezentacyjny, czy reklamowy oraz czy na mocy przepisów o podatku dochodowym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe prezentują stanowiska, zgodnie z którymi przekazanie kontrahentom w ramach reprezentacji upominków i prezentów świątecznych, w tym alkoholu, związanych bezpośrednio bądź pośrednio z czynnościami opodatkowanymi daje im prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast przekazanie kontrahentowi upominku może skutkować koniecznością naliczenia podatku należnego. Obowiązek ten nie wystąpi jednak jeżeli cena prezentu nie przekroczy 10 zł (20 zł od dnia 1 stycznia 2021 r.). Ponadto, nie będzie także opodatkowany upominek dla partnera biznesowego o wartości do 100 zł, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób.