1 stycznia 2021 wchodzi w życie ulga na robotyzację, która ma na celu ułatwienie polskim przedsiębiorcom modernizację zakładów pracy poprzez wprowadzenie robotów, co przyczyni się do zwiększenia wydajności oraz obniżenia kosztów produkcji i pozwoli im sprostać światowym trendom.

Dzięki niej znacznie zwiększyć ma się liczba robotów w zakładach produkcji przemysłowej, co pozwoli na przyspieszenie produkcji oraz zwiększenie jakości produktów, a w efekcie modernizację polskiej gospodarki oraz zwiększenie produktywności polskich przedsiębiorstw.

Jak działa ulga na robotyzację?

Korzystający z niej przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych obejmujących zakup lub leasing nowych robotów i kobotów, oprogramowania, sprzętu, artykułów BHP czy szkolenie pracowników mających usługiwać sprzęt.

Ulga na robotyzację została przygotowana dzięki doświadczeniom związanym z ulgą na badania i rozwój, ma formę katalogu wydatków na które będzie obowiązywać. Będzie ona miała formę możliwości dokonania dodatkowego odliczenia.

Jakie będą koszty oraz zyski dla gospodarki

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że w ciągu pięciu lat koszty wprowadzenia ulgi wyniosą 1,1 miliarda złotych. Już pierwszy rok przyniesie koszt około 150 milionów złotych, by wzrastać w późniejszych latach. Chociaż ulga będzie generowała dla gospodarki wysokie koszty, na dłuższą metę przyniesie zyski, ponieważ pozwoli polskim przedsiębiorstwom na modernizację, zwiększenie produkcji i polepszenie jakości czy elastyczności produkcji.

Dzięki niej liczba obrotów w Polsce ma być 2,5 razy większa, co pozwoli zwiększyć wydajność produkcji, jednocześnie obniżając jej koszty przy jednoczesnym poprawieniu jakości oraz elastyczności. Wszystko to pozwoli na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw względem zagranicznych. Pozwoli także wyeliminować ciężką, monotonna pracę fizyczną człowieka.

Dzięki temu, że ulga na Badania i Rozwój cieszy się popularnością i coraz więcej przedsiębiorstw z niej korzysta, można wywnioskować, że ulga na robotyzację również okaże się sukcesem, a jej forma będzie odpowiadała przedsiębiorstwom.