Ulga na robotyzację w świetle stanowisk prezentowanych przez Organy podatkowe

sty 15, 2023

Przypominamy, że ulga na robotyzację została wprowadzona w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu. W ramach powyższej ulgi podatnik PIT/ CIT prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć kwotę będącą równowartością 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Przy czym, ustawodawca wprowadził w tym zakresie katalog kosztów, które mogą być zaliczane do ulgi m.in. są to: koszty nabycia fabrycznie nowych:

  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych,
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

STANOWISKO ORGANU PODATKOWEGO

Robot w celach magazynowych nie spełnia definicji robota przemysłowego

Mając na uwadze najnowszy przegląd interpretacji indywidualnych, wskazujemy, że ulga na robotyzację nie przysługuje podatnikowi, który zamierza wykorzystywać roboty w celach magazynowych oraz przemieszczania towarów w magazynach przemysłowych na potrzeby składowania i dystrybucji wyprodukowanych towarów oraz w magazynach, hurtowniach i centrach dystrybucyjnych odrębnych od zakładów przemysłowych, ponieważ zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – nie spełniają one definicji robota przemysłowego (zob. interpretacja indywidualna z dnia 24 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.98.2022.1.MW).

Przekształcenie spółki uprawnia do kontynuacji korzystania z ulgi

Ponadto w naszej ocenie na uwagę zasługuje także interpretacja indywidualna z  dnia 12 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.690.2022.4.AW, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „mając na uwadze powyższe przepisy oraz wyjaśnienia przeprowadzone na gruncie niniejszej interpretacji, w szczególności zasadę sukcesji podatkowej, stwierdzić należy, że Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Spółki jawnej będzie mogła kontynuować korzystanie z ulgi na robotyzację i dokonywać odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w latach podatkowych na robotyzację”.