Spółka nieruchomościowa – co to jest i dlaczego musi płacić CIT?

gru 28, 2020

Spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, mający w dniu ostatnim poprzedniego przynajmniej połowę wartości bilansowej aktywów ulokowane w nieruchomościach znajdujących się na terytorium RP. W przypadku podmiotów rozpoczynających swoją działalność, liczyć się będzie pierwszy dzień roku podatkowego.

Nowe rozwiązania podatkowe

1 stycznia 2021 roku spółka nieruchomościowa ma stać się płatnikiem podatku dochodowego zamiast zbywającego. Będzie on obejmował transakcje dotyczące zbywania udziałów, akcji, ogół praw i obowiązków, tytuły oraz uczestnictwa, jeśli co najmniej jedna ze stron będzie podmiotem niemającym siedziby oraz zarządu na terytorium Polski lub jest nią osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP. Podatek będzie musiał być opłacony do 7 dnia następującego po miesiącu powstania przychodu i wyniesie 19%. W przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie będzie posiadała informacji dotyczących uzyskanej kwoty dochodu, podatek będzie obliczony od rynkowej wartości przedmiotu transakcji. W ten sposób spółki nieruchomościowe będą obarczone podatkiem od zbycia swoich udziałów w sytuacjach, gdy stroną transakcji jest nierezydent.

Kontrowersje

Według opinii ekspertów, taka sytuacja może prowadzić do powstawania podwójnego opodatkowania. Może się bowiem okazać, że wspólnik będzie opłacał podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów, podczas, gdy spółka podatek 19% wartości jej udziałów będących przedmiotem sprzedaży.

Problem niesie za sobą również narzucony termin płatności. Konieczność uiszczenia płatności do 7 dnia następnego miesiąca może sprawiać, że spółka nie będzie miała czasu dowiedzieć się o wysokości dochodu i nie będzie mogła uzyskać pieniędzy od wspólnika, a w konsekwencji zapłaci podatek z własnych środków.

Czemu Ministerstwo Finansów wprowadza taką zmianę?

Powodem wprowadzenia zmian ma być walka z optymalizacjami podatkowymi. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sprawiały, że dochód ze zbycia udziałów był opodatkowany za granicą, najczęściej w krajach, które pobierają mniejsze podatki. Niestety negocjacje zmian dotyczących umów międzynarodowych okazały się niewystarczające.