Rewolucja w podatku VAT

lip 14, 2021

Rewolucja w podatku VAT wynika z już obowiązujących oraz dopiero zapowiadanych na najbliższe miesiące zmian w prawie. Nowe regulacje wprowadzają lub przewidują m.in.:

 • Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli pakiet VAT e-commerce (dalej: ustawa dot. pakietu e-commerce);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT – dotyczy JPK_VAT i pakietu e-commerce (dalej: Rozporządzenie);
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk sejmowy nr 1236) – tzw. SLIM VAT 2 (dalej: Projekt dot. SLIM VAT 2);
 • Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli SLIM VAT – w zakresie dotyczącym Tax FREE (dalej: Ustawa dot. Tax FREE).

Jakie zmiany wprowadziła Ustawa dot. pakietu e-commerce?

Nowelizacja ustawy VAT wdraża od 1 lipca 2021 r. unijny pakiet e-commerce. Zmiany dotyczą przede wszystkim opodatkowania towarów spoza UE o wartości do 150 euro za pośrednictwem platform elektronicznych (np. AlliExpress, e-Bay).

Został wprowadzony jednakowy limit dla sprzedaży na odległość w ramach sprzedaży wysyłkowej w Unii Europejskiej, tj. do 10.000. Euro. Zmiany w podatku VAT wprowadziły także OSS (One Stop Shop), czyli rozszerzenie procedury w stosunku do MOSS mające na celu uproszczenie powinności w zakresie VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE.

Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów obowiązujące o 1 lipca 2021 r.

 • Brak obowiązku oznaczania transakcji, do których ma zastosowanie procedura MPP. Powyższe zniesienie obowiązku dotyczy zarówno sprzedawców jak i nabywców.
 • Brak powinności ujmowania zbiorczo paragonów z NIP do kwoty 450 zł w JPK_V7.
 • Powinność oznaczania w JPK, że podatnik ułatwiał poprzez platformę handlową/portal (tzw. interfejs elektroniczny) rozliczenie dostawy towarów importowanych spoza UE.
 • Doprecyzowanie, jakie usługi niematerialne mieszczą się w kodzie GTU_12. Przy czym podkreślamy, że rozszerzono oznaczenie to na usługi audytu finansowego.
 • Możliwość dokonania korekty podatku naliczonego dokumentem wewnętrznym ?WEW?.
 • Brak konieczności oznaczania symbolem ?TP? transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa lub JST oraz ich związkami.

Projekt ustawy dotyczącej SLIM VAT 2

W związku z koniecznością realizacji postanowień wyroku TSUE w sprawie C-895/19 w projekcie ustawy dot. SLIM VAT 2 od 1 października 2022 r. przewiduje się m.in.:

 • Brak obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę w przypadku przekroczenie terminu trzech miesięcy na wykazanie WNT.
 • Podatnik rozliczający podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł dokonać jej korekty, jeśli pierwotnie nie rozliczył daniny w prawidłowej wysokości.
 • Dostawca i nabywca nieruchomości będą mogli składać zgodne oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.  Przy czym niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało zwolnieniem transakcji z podatku VAT.
 • Wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi, nawet jeśli dokona dostawy towaru lub świadczy usługę na rzecz dłużnika, który nie będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub/i będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Na skorzystanie z tejże ulgi będą trzy lata.
 • Przewiduje się, że podatnicy, którzy będą wykorzystywać samochody wyłącznie do działalności gospodarczej, będą mieli czas na złożenie informacji VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (ale nie później niż moment złożenia JPK za dany okres).

Projekt ustawy dotyczącej Tax FREE

Ustawa dot. Tax FREE od 1 października 2022 r. zapowiada, że sprzedawcy będą musieli elektronicznie ewidencjonować dokumenty na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i stosować kasy online. W przeciwnym razie cudzoziemcy, którzy zrobią u sprzedawców zakupy, nie otrzymają zwrotu VAT.

W czym możemy Państwu pomóc?

 • Nasz zespół podatkowy wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości w zakresie rewolucyjnych zmian w podatku VAT.
 • Nasza kancelaria podatkowa oferuje zweryfikowanie ryzyk podatkowych w Państwa przedsiębiorstwach w związku z wprowadzanymi zmianami.
 • Nasi eksperci z przyjemnością przeprowadzi u Państwa szkolenie mające na celu w łatwiejszy/dogodniejszy sposób zapoznanie się ze zmianami w podatku VAT.