Zaniechanie poboru podatku ze środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju

lip 22, 2021

Wreszcie zostało opublikowane długo wyczekiwane rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz.U.2021.1316 z dnia 2021.07.19). Środki te zostały otrzymane w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej jako: PFR) tzw. Tarcza 1.0 oraz Tarcza 2.0. Zgodnie z Uzasadnieniem do rozporządzenia, działanie to jest kontynuacją rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, wspierania ich rozwoju, a także wzrostu zatrudnienia. Natomiast z powyższego aktu prawnego wynika, że:

  • dla celów podatku dochodowego subwencja finansowa, podobnie jak finansowanie preferencyjne z PFR są traktowane jak pożyczka, która ze swej istoty nie ma charakteru definitywnego i jest świadczeniem podlegającym zwrotowi pożyczkodawcy. Dlatego też wypłata przedmiotowych środków pozostaje dla stron umowy neutralna podatkowo,

oraz

  • pożyczka nie stanowi przychodu dla pożyczkobiorcy opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak również podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20. 07. 2021 i ma zastosowanie do dochodów(przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść rozporządzenia do pobrania tutaj