Fotowoltaika w kosztach podatkowych

kwi 6, 2021

Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.86.2021.1.AP, zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy uznając, że jest on uprawniony do dokonania jednorazowej amortyzacji paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku. Przy czym system fotowoltaiczny tak zostanie zamontowany na dachu, że w każdej chwili będzie możliwe jego rozmontowanie oraz przymocowanie w innym miejscu.  

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika

Zgodnie z art.  22 ust. 7 ustawy o PIT podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Zatem dla możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji koniecznym jest:

 • posiadanie statusu małego podatnika,
 • nabycie środka trwałego sklasyfikowanego w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • powyższy środek trwały musi zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych
 • wartość inwestycji nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 50.000 euro łącznej wartości tychże odpisów amortyzacyjnych,
 • niespełnienie negatywnej przesłanki określonej w art. 22k ust. 11 ustawy o PIT.

Jak wynika z  przytoczonej powyżej interpretacji podatkowej, kwestia ewentualnego demontażu środka trwałego nie ma znaczenia dla zastosowania regulacji uprawniającej małego podatnika do dokonania jednorazowej amortyzacji w świetle art. 22 ust. 7 ustawy o PIT.

W czym możemy państwu pomóc?

 • Dokonujemy weryfikacji możliwości zaliczenia ponoszonych przez Państwo wydatków
  w ramach działalności gospodarczej do kosztów podatkowych.
 • Sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe oraz opinie zabezpieczające.
 • Wspieramy prawno-podatkowo Klientów na bieżąco, na każdym etapie prowadzonych działań biznesowych, m.in. przy zawieranych transakcjach, przy podpisywaniu umów, zmianach reorganizacyjnych.
 • Budujemy krótko- i długo-terminowe strategie podatkowe dla naszych Klientów.
 • Tworzymy konieczne procedury podatkowe dla przedsiębiorstw i Spółek (w zakresie raportowania MDR czy regulaminów użytkowania samochodów u podatnika).
 • Wspieramy prawnopodatkowym doświadczeniem podczas kontroli podatkowych naszych Klientów.
 • Przygotowujemy ekspertyzy prawnopodatkowe.