Zmiany w opodatkowaniu zysków z funduszy inwestycyjnych

lut 1, 2024

Co nowego czeka nas w 2024 roku?

Rok 2024 to również zmiany w opodatkowaniu zysków z funduszy inwestycyjnych. Przygotujcie się na pełną transparentność, kontrolę nad swoimi inwestycjami i nowe możliwości podatkowe. Jakie modyfikacje czekają inwestorów i dlaczego warto być na bieżąco z nowościami? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Od płatnika do podatnika, czyli koniec z ryczałtem

Do końca 2023 roku uczestnicy funduszy inwestycyjnych mogli korzystać z prostego systemu opodatkowania, w którym to fundusz był odpowiedzialny za odprowadzanie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% i przekazanie go na odpowiedni rachunek urzędu skarbowego. W wyniku tej procedury osoba uczestnicząca w funduszu otrzymywała kwotę pomniejszoną o rozliczony podatek dochodowy. Teraz – od 2024 roku – ta zasada ulega rewolucyjnej zmianie. Dochody z odkupienia jednostek uczestnictwa nie będą już opodatkowane w momencie wypłaty, co oznacza koniec roli funduszu, jako płatnika podatku dochodowego.

Samodzielność w rozliczeniach: PIT-8C i zeznanie PIT-38

Od 1 stycznia 2024 fundusze inwestycyjne są zobowiązane dostarczyć uczestnikom informację PIT-8C (wykaz przychodów i kosztów transakcji dotyczących konwersji lub odkupienia jednostek uczestnictwa, które zostały zrealizowane w danym roku podatkowym) do końca stycznia. Obecnie to już nie fundusz, a sam inwestor będzie musiał samodzielnie rozliczyć i ewentualnie opodatkować swoje zyski, składając zeznanie PIT-38 do 30. kwietnia następnego roku. Takie postępowanie to nic innego jak większa kontrola i elastyczność dla inwestorów.

Na horyzoncie również nowe możliwości obniżenia podatku

Jedną z najważniejszych korzyści dla inwestorów jest możliwość rozliczania dochodów i strat z funduszy inwestycyjnych razem z innymi inwestycjami kapitałowymi. To otwiera drzwi do obniżenia ogólnego dochodu do opodatkowania i redukcji podatku dochodowego. Dodatkowo, w obecnej sytuacji straty z funduszy inwestycyjnych będzie można rozliczać z innymi dochodami kapitałowymi – co dotychczas nie było możliwe.

Więcej przestrzeni na zaplanowanie wydatków: Termin płatności w kwietniu

Inwestorzy zyskują również na płaszczyźnie finansowej. Teraz podatek dochodowy nie będzie już pobierany wraz z terminem wypłaty. Uczestnik funduszy na rozliczenie go ma czas do 30 kwietnia następnego roku. Oznacza to, że fundusz wypłaci inwestorowi pełne 100% zysku, co przekłada się na większe możliwości gotówkowe w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji przed rozliczeniem rocznym.

Komentarz eksperta TAX-ES

Wydarzenia z ostatnich lat, w tym rosnąca i utrzymująca się inflacja, skłoniły wiele osób do poszukiwania sposobów na ulokowanie oszczędności, oraz zwiększenie majątku. Jednym ze sposobów jest  inwestycja w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, czy fundusze inwestycyjne. Wprowadzona zmiana umożliwia rozliczenie dochodów i strat z funduszy inwestycyjnych razem z innymi inwestycjami kapitałowymi, np. z dochodami i stratą ze zbycia akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeżeli więc sprzedałeś akcje spółki z dużym zyskiem i okazuje się, że masz do zapłaty całkiem spory podatek – masz możliwość obniżenia go, nie tylko dzięki wydatkom jakie poniosłeś na zakup akcji, ale również m.in. dzięki wydatkom związanym z funduszami inwestycyjnymi.
Z przyjemnością pomożemy Ci w wypełnieniu zeznania PIT – 38 i doradzimy, w jaki sposób możesz obniżyć podatek dochodowy.

Inga Nowakowska – Starszy konsultant podatkowy

Zmiany w opodatkowaniu zysków z funduszy inwestycyjnych to krok w kierunku większej transparentności i kontroli dla inwestorów. Rewolucyjne przepisy dają nowe możliwości, ale jednocześnie wymagają większej odpowiedzialności w zakresie rozliczeń podatkowych. Czy to będzie korzystne dla Twojego portfela? Warto zastanowić się nad