Globalny podatek minimalny. Idee i nowe wyzwania dla przedsiębiorców

mar 14, 2024

W świetle aktualnych działań Ministerstwa Finansów nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych, przedsiębiorstwa stają przed nowymi wyzwaniami. Inicjatywa ta ma na celu wprowadzenie globalnego podatku minimalnego, a tym samym, stworzenie bardziej zrównoważonego systemu opodatkowania międzynarodowych firm. W tym artykule zajmiemy się głównymi zagadnieniami i implikacjami tego projektu.

Czy system globalnego podatku minimalnego to konieczność?

Rozwój globalnego handlu i mobilności kapitału spowodował, że międzynarodowe korporacje operują na skalę światową, wykorzystując często luki w prawie podatkowym. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie systemu globalnego podatku minimalnego. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwa korzystają z niskich stawek podatkowych, nie zważając na miejsce generowania wartości czy faktyczne opodatkowanie.

Główne zasady GloBE

Projekt opiera się na zasadach Globalnego Wspólnego Podejścia do Opodatkowania (GloBE), będących filarem II OECD. Składają się na nie minimalny globalny poziom efektywnego opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych oraz traktatowa zasada dodatkowego prawa do opodatkowania. Dyrektywa ma na celu przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania, co stanowi istotną część filaru II OECD.

Rodzaje podatku wyrównawczego – poznaj nowy system opodatkowania

Projekt przewiduje trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  • globalny podatek wyrównawczy (IIR),
  • krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT)
  • oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR).

IIR nakłada obowiązek na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie, QDMTT działa w państwie, gdzie znajdują się nisko opodatkowane jednostki, natomiast UTPR nakłada podatek od jednostki dominującej, która działa w innej jurysdykcji.

Wpływ wprowadzenia globalnego podatku minimalnego na biznes – uwagi dla przedsiębiorców

Zmiany te mogą mieć znaczący wpływ na politykę podatkową oraz strategie biznesowe międzynarodowych korporacji. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na ewentualne dostosowania w swoich praktykach podatkowych, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji finansowych. Warto śledzić rozwój sytuacji i monitorować postępy projektu, aby móc odpowiednio dostosować strategie prowadzenia biznesu.

Komentarz eksperta TAX-ES

Projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego i uczciwego systemu opodatkowania międzynarodowych korporacji. Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego ma na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania i stworzenie bardziej równych warunków dla wszystkich uczestników rynku. Przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się temu projektowi z uwagą, zważając na ewentualne zmiany w przepisach podatkowych.

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy