Jakie zmiany czekają przedsiębiorców? Omawiamy KSef i JPK CIT

mar 20, 2024

W 2024 roku przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem w związku z wprowadzeniem dwóch nowych reform podatkowych: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podatku CIT (JPK CIT). Jakie zmiany niosą ze sobą te innowacje i jak możemy się na nie przygotować?

KSeF – rewolucja w fakturach elektronicznych

Ministerstwo Finansów potwierdza, że mimo odroczenia KSeF, termin wejścia w życie JPK CIT pozostaje niezmieniony. Zmiany związane z KSeF nie dotyczą tylko nowego terminu, ale również świeżego spojrzenia na system faktur elektronicznych.

Jak przygotować się do tego wymogu? Warto już teraz zastanowić się nad wyborem odpowiedniego oprogramowania do obsługi faktur elektronicznych i stopniowo dostosowywać firmowe procedury do nadchodzących zmian. Pamiętajmy, że KSeF to szansa na optymalizację procesów księgowych.

JPK CIT – nowa era ewidencji podatkowej

Wraz z początkiem 2025 roku wprowadzony zostanie obowiązek przesyłania do organów podatkowych w formie elektronicznej ustrukturyzowanych informacji zawartych w księgach rachunkowych – za pomocą struktury JPK CIT. Reforma będzie wprowadzana stopniowo, zaczynając od największych podmiotów, aż do objęcia wszystkich podatników CIT. Przedsiębiorcy będą musieli przesyłać elektronicznie ustrukturyzowane informacje z ksiąg rachunkowych. To oznacza regularny wgląd skarbówki w rozliczenia firm – bez wezwania, wraz z zeznaniem rocznym. Prace warto rozpocząć już teraz, zwłaszcza w spółkach, które są członkami podatkowych grup kapitałowych oraz największych spółek.

Problemy do rozwiązania – szczegółowo na temat JPK CIT

Eksperci zwracają uwagę na liczne problemy praktyczne, takie jak różnice między danymi z JPK CIT a danymi z innych źródeł, a także dodatkowe wymogi dotyczące przekazywanych informacji.

Komentarz eksperta TAX-ES

Przed nami intensywny okres zmian, który wymaga nie tylko dostosowania się do nowych przepisów, ale przede wszystkim skoordynowanego podejścia do wdrożenia KSeF i JPK CIT. Przygotowanie powinno rozpocząć się już teraz, zwłaszcza dla największych firm, które będą pierwszymi objętymi reformami. Współpraca z ekspertami podatkowymi i dostosowanie systemów informatycznych to kluczowe kroki, aby uniknąć potencjalnych problemów i maksymalnie skorzystać z nowych regulacji.

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Przedsiębiorcy mają teraz okazję, aby dostosować się do nowych wymogów i zoptymalizować procesy wewnętrzne. Dla tych, którzy rozpoczną pracę w 2024 roku, nowe regulacje mogą stać się szansą na większą efektywność i uniknięcie kary. Pamiętajmy, że przyszłość podatków jest cyfrowa, a adaptacja zaczyna się już dziś.