Ulga na sponsoring (CSR)

sie 7, 2023

Od początku 2022 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej dla firm ponoszących wydatki na sponsoring w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Ma ona stanowić zachętę podatkową dla inwestorów oraz przynosić korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Jej celem jest wspieranie działalności w obszarach kulturowo – sportowych, tak aby powstało więcej współprac pomiędzy przedsiębiorcami, artystami i celebrytami a instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi.

Kogo dotyczy ulga?

  • Ulga na działalność CSR jest skierowana do przedsiębiorców:• podatników PIT, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym,
  • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Z preferencyjnego rozwiązania mogą zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe.

Na czym polega ulga?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

W praktyce ulga pozwala podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.