W zaskakującej interpretacji podatkowej o Nr 0115-KDIT2.4011.14.2021.2.HD wydanej w dniu 31 marca 2021 r. organ podatkowy uznał, że oprogramowanie wprowadzające nowe funkcjonalności do systemu bukmacherskiego stanowi autorskie prawo do programu komputerowego, a tym samym dochód z tytułu odpłatnego przeniesienia praw autorskich do tegoż oprogramowania kwalifikuje się do dochodów
z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

A to oznacza, że twórca systemu bukmacherskiego może opodatkować dochody z przeniesienia praw autorskich do tegoż systemu preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%.

W związku z tym należałoby uznać, że ustawodawca nie zawęża grona odbiorców omawianej preferencji podatkowej w jakikolwiek sposób. Kluczowym dla zastosowania ulgi IP BOX jest spełnienie łącznie przesłanek wskazanych w ustawie, tj.

 • posiadanie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tzw. kwalifikowanego IP (wystarczającym jest posiadanie jednego z ośmiu kwalifikowanych IP wskazanego w zamkniętym katalogu ustaw o podatku dochodowym);
 • to kwalifikowane IP podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw
  lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska;
 • wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie tego kwalifikowanego IP przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • prowadzenie ewidencji na cele IP BOX.

Kiedy autorskie prawo do programu komputerowego podlega ochronie prawnej?

Z Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej ? IP BOX wynika, że podatnik otrzymuje stosowną ochronę prawną dla takiego programu z chwilą otrzymania indywidualnego rozstrzygnięcia przez organ podatkowy w postaci interpretacji indywidualnej DKIS.

Na Państwa życzenie, służymy wsparciem prawnopodatkowym w zakresie:

I Audytu IP BOX

Zweryfikujemy czy:

 • prowadzona przez Państwa działalność stanowi działalność B+R,
 • dysponujecie Państwo kwalifikowanym IP,
 • ponoszą Państwo koszty bezpośrednie związane z wytworzeniem/ulepszeniem/rozwinięciem kwalifikowanego IP,
 • posiadacie Państwo strukturę organizacyjną pod kątem zasobów działalności B+R.

II Wdrożenia

Nasze działania w tymże aspekcie praktycznym skupią się na:

 • przygotowaniu ekspertyzy prawnopodatkowej w tymże zakresie ze wskazaniem praktycznych rekomendacji wdrożeniowych,
 • przygotowaniu kalkulacji ?korzyści podatkowej? po wprowadzeniu ulgi,
 • zmodyfikowaniu bądź stworzeniu niezbędnej dokumentacji (m.in. ewidencji koniecznej dla możliwości korzystania z preferencji).

III Wsparcia dodatkowego

Zapewnimy naszą pomoc w:

 • przygotowaniu załącznika rozliczającego ulgę (PIT-BR bądź CIT-BR),
 • kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej w zakresie wdrożonej ulgi.