Pomysł dotyczący opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pojawił się już w 2013 r. W tamtym okresie Ministerstwo Finansów jednak zrezygnowało z tego pomysłu. Od 2014 r. zmieniono jedynie sposób opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Obecnie, widząc wyraźny wzrost zainteresowania spółkami komandytowymi przez podatników…