NSA zadał pytania prejudycjalne dotyczące podatku VAT od dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego Linia orzecznicza sądów administracyjnych oraz praktyka organów podatkowych w zakresie zasad opodatkowania dotacji otrzymywanych przez JST nie jest jednolita. W związku z problemem rozliczania VAT od dofinansowań ze środków zewnętrznych, NSA zdecydował…