E-faktury już od 1 października 2021 r.

E-faktury już od 1 października 2021 r.

Projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest na etapie opiniowania (opublikowany 5 lutego 2021 r.). Jakie zmiany przewiduje? Nowelizacja ustawy zakłada możliwość wystawiania faktur...
SLIM VAT: Korekty in minus

SLIM VAT: Korekty in minus

Nowelizacja art. 29a ust. 13 ustawy o VAT znosi od 1 stycznia 2021 roku warunek posiadania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W związku z tym uznaje się, że powyższa zmiana będzie korzystna dla wystawców takich...