Ulga na złe długi po wyroku TSUE – szansą na odzyskanie podatku VAT także ze starych faktur!

Epidemia, nieterminowe płatności, ograniczenie płynności finansowej… TAX-ES zwraca uwagę na konieczność weryfikacji starych faktur pod kątem skorzystania z ulgi na złe długi. W wyroku C-335/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że warunki korekty w polskich przepisach są niezgodne z dyrektywa unijną. Trybunał wskazał, że prawo do ulgi nie powinno być uzależnione od tego, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jest niezależne od zachowania statusu podatnika przez wierzyciela. Z wyroku TSUE wynika także, że ulga na złe długi powinna mieć zastosowanie również wtedy, gdy dłużnik jest w upadłości albo likwidacji. Polskie sądy dodają zaś, że upływ 2-letniego terminu od wystawienia faktury także godzi w prawo unijne i stają po stronie podatnika. W sprawach zakończonych istnieje możliwości wznowienia postępowania na etapie administracyjnym i sądowym. W sprawach nierozstrzygniętych podatnicy mogą złożyć korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. TAX-ES wskazuje, że wyrok TSUE daje szanse na odzyskanie VAT z transakcji, za które podatnik nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, a których nie zbył w innej formie. W przypadku chęci uzyskania informacji lub wsparcia podatkowego – zarówno w kwestii ulgi za złe długi, jak i w innych tematach – zachęcamy do kontaktu.

IP BOX i ulga B+R – TAX-ES

Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na wykorzystywanie wiedzy do tworzenia unikatowych zastosowań. Ulga IP Box oraz B+R to propozycje dla osób, które prowadzą badania naukowe. Rozwiązania te umożliwiają odliczenie kosztów poniesionych w wyniku prowadzenia działalności rozwojowej oraz korzystniejsze opodatkowanie uzyskanych w jej wyniku dochodów. Preferencja podatkowa IP Box została wprowadzona wraz z początkiem roku 2019, w celu zachęcenia obywateli do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Stawka podatku dla osób zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową obecnie wynosi 5%, co w porównaniu ze wcześniejszymi wartościami – od 9 do nawet 32%, jest znaczącym udogodnieniem. Aby skorzystać z preferencji IP Box należy jednak spełnić szereg warunków. Absolutną podstawą do skorzystania z opcji IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ważne jest również, aby w jej ramach zostało wytworzone kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z którego został uzyskany opodatkowany w Polsce dochód. Osoba ubiegająca się o ulgę IP Box będzie musi również posiadać udokumentowane koszta, które poniosła w celu wytworzenia lub modyfikacji swojego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Ulga B+R to odpowiedź rządzących na postulaty przedsiębiorców. Udogodnienie ma zwiększyć możliwości w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych, rodzimych rozwiązań. Regulacja prawna ostatnimi czas stała się znacznie bardziej atrakcyjna, dzięki zwiększeniu kwoty kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu. Istotne w kontekście opcji B+R jest szerokie rozumienie pojęcia działalności badawczo-rozwojowej. Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że wykonywane przez nich projekty również można rozliczać zgodnie z zasadami rozwiązania…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności