Pomysł dotyczący opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pojawił się już w 2013 r. W tamtym okresie Ministerstwo Finansów jednak zrezygnowało z tego pomysłu. Od 2014 r. zmieniono jedynie sposób opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Obecnie, widząc wyraźny wzrost zainteresowania spółkami komandytowymi przez podatników Ministerstwo Finansów postanowiło wrócić do dawnego pomysłu. Projekt ustawy o zmianach w opodatkowaniu W dniu 16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Treść tego projektu wraz z obszernym uzasadnieniem pozwala na wskazanie nowych zasad opodatkowania, m.in. spółek komandytowych. Zgodnie z treścią przedmiotowego projektu, z początkiem 2021 r. podatnikiem CIT zostaną objęte wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów i struktury właścicielskiej. Spółka komandytowa będzie zatem zobowiązana płacić CIT od przychodów (dochodów) na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, tj. według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR. Warto zaznaczyć, że w tej kwestii projekt ustawy przewiduje również zwiększenie limitu rocznego przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Spółki jawne również mogą zapłacić podatek CIT Ponadto, przewiduje…