Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dotyczący wprowadzenia nowoczesnego sposobu opodatkowania firm podatkiem dochodowym, tzw. estoński CIT. Jak można się domyśleć nazwa wzięła się stąd, że jako pierwsza (w 2000 r.) rozwiązanie to zastosowała Estonia, natomiast należy wskazać, że podobne rozwiązania funkcjonują już obecnie także na Łotwie i w Gruzji. I jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów od 2021 r. w Polsce ma zacząć obowiązywać nowe rozwiązanie zakładające, że przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT.  Rozwiązanie to skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), które ma na celu zapewnienie maksymalnej promocji inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Ponadto, preferencją będą objęte zyski spółki, które nie będą wypłacone wspólnikom jako dywidenda, a zainwestowane w jej rozwój.  Z założeń wynika, że nowe rozwiązanie będzie obejmowało: tylko spółki zakładane przez osoby fizyczne, o obrotach nieprzekraczających 50 mln zł rocznie, bez udziałów w innych podmiotach, zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej, generujące nakłady inwestycyjne. Ponadto, przedsiębiorcy wybierając system estoński na okres 4 lat i mogą go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Będzie to możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania spółka nadal będzie spełniać ww. kryteria. Dodatkowo, przekroczenie progu 50 mln zł w trakcie tego okresu nie dyskwalifikuje podmiotu z korzystania ze systemu estońskiego. Warto wskazać, że celami estońskiego CIT-u prezentowanymi przez Ministerstwo Finansów stanowią:…