Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją ?mechanizm podzielonej płatności? występuje, jeżeli łącznie spełnione są warunki określone w art. 106e ust. 1 pkt 18 a ustawy o VAT, tj.: faktura dokumentuje transakcję na kwotę brutto przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość), faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie…