Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych

Pomysł dotyczący opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pojawił się już w 2013 r. W tamtym okresie Ministerstwo Finansów jednak zrezygnowało z tego pomysłu. Od 2014 r. zmieniono jedynie sposób opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Obecnie, widząc wyraźny wzrost zainteresowania spółkami komandytowymi przez podatników Ministerstwo Finansów postanowiło wrócić do dawnego pomysłu. Projekt ustawy o zmianach w opodatkowaniu W dniu 16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Treść tego projektu wraz z obszernym uzasadnieniem pozwala na wskazanie nowych zasad opodatkowania, m.in. spółek komandytowych. Zgodnie z treścią przedmiotowego projektu, z początkiem 2021 r. podatnikiem CIT zostaną objęte wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów i struktury właścicielskiej. Spółka komandytowa będzie zatem zobowiązana płacić CIT od przychodów (dochodów) na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, tj. według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR. Warto zaznaczyć, że w tej kwestii projekt ustawy przewiduje również zwiększenie limitu rocznego przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Spółki jawne również mogą zapłacić podatek CIT Ponadto, przewiduje…

Estoński CIT w Polsce szansą dla rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorców?

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dotyczący wprowadzenia nowoczesnego sposobu opodatkowania firm podatkiem dochodowym, tzw. estoński CIT. Jak można się domyśleć nazwa wzięła się stąd, że jako pierwsza (w 2000 r.) rozwiązanie to zastosowała Estonia, natomiast należy wskazać, że podobne rozwiązania funkcjonują już obecnie także na Łotwie i w Gruzji. I jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów od 2021 r. w Polsce ma zacząć obowiązywać nowe rozwiązanie zakładające, że przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT.  Rozwiązanie to skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), które ma na celu zapewnienie maksymalnej promocji inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Ponadto, preferencją będą objęte zyski spółki, które nie będą wypłacone wspólnikom jako dywidenda, a zainwestowane w jej rozwój.  Z założeń wynika, że nowe rozwiązanie będzie obejmowało: tylko spółki zakładane przez osoby fizyczne, o obrotach nieprzekraczających 50 mln zł rocznie, bez udziałów w innych podmiotach, zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej, generujące nakłady inwestycyjne. Ponadto, przedsiębiorcy wybierając system estoński na okres 4 lat i mogą go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Będzie to możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania spółka nadal będzie spełniać ww. kryteria. Dodatkowo, przekroczenie progu 50 mln zł w trakcie tego okresu nie dyskwalifikuje podmiotu z korzystania ze systemu estońskiego. Warto wskazać, że celami estońskiego CIT-u prezentowanymi przez Ministerstwo Finansów stanowią:…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności