SLIM VAT: Korekty in minus

SLIM VAT: Korekty in minus

Nowelizacja art. 29a ust. 13 ustawy o VAT znosi od 1 stycznia 2021 roku warunek posiadania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W związku z tym uznaje się, że powyższa zmiana będzie korzystna dla wystawców takich...