Nowelizacja art. 29a ust. 13 ustawy o VAT znosi od 1 stycznia 2021 roku warunek posiadania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.