fbpx

SCHEMATY PODATKOWE MDR

Zgodnie z Dyrektywą Rady(UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018, wprowadzony został obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji dotyczących schematów podatkowych MDR. Polski prawodawca wprowadził dyrektywę w życie, tworząc przepisy rozszerzające ją o krajowe schematy i uzgodnienia dotyczące podatku VAT.

Co to jest schemat podatkowy?

Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, schemat podatkowy musi spełniać ogólne założenia uzgodnienia, czyli czynności, w których przynajmniej jedna strona jest podatnikiem, mające wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Ponadto musi posiadać ogólną, szczególną i inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Musi mieć także kryterium głównej korzyści, które zachodzi, gdy podmiot działający rozsądnie, kierujący się celami zgodnymi z prawem wybrałby inny sposób postępowania. Korzyść podatkowa jest w tym przypadku główną lub jedną z głównych korzyści, jakie podmiot chce osiągnąć.

Jaki cel ma wprowadzenie przepisów MDR?

Celem wprowadzenia przepisów MDR jest umożliwienie szybkiego dostępu administracji skarbowej do danych, które mogą świadczyć o wszelkich nadużyciach dotyczących planowania podatkowego, agresywnego planowania oraz podmiotach wykorzystujących schematy podatkowe. Takie rozwiązanie ma na celu zniechęcenie podatników przed wdrażaniem uzgodnień, których celem jest unikanie opodatkowania oraz mogących stanowić unikanie opodatkowania.

Korzyści płynące ze zmiany

Wprowadzone przepisy mają na celu poprawienie funkcjonowania systemu podatkowego i umożliwienie organom podatkowym szybkiej reakcji w przypadku ewentualnych nieprawidłowości. Nakładają one dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców oraz jednostki, które zajmują się doradztwem podatkowym. Są to np. doradcy podatkowi, pracownicy banków czy radcowie prawni.

Prawodawca zauważa również, że nowe prawo jest korzystne również dla samych przedsiębiorców, ponieważ wprowadzenie obowiązków raportowania schematów podatkowych pozwoli na zmniejszenie liczby kontroli podatkowych.

WordPress Theme built by Shufflehound. Polityka prywatności