fbpx

Procedury podatkowe

Procedury należytej staranności zostały wprowadzone po to, by w przypadku zakwestionowania rozliczeń, możliwe było ograniczenie negatywnego rezultatu dla podatnika. Ich dotrzymanie stanowi poświadczenie, że ze strony podatnika nie doszło do świadomego oszustwa.

Ich wprowadzenie ma na celu nie tylko ograniczenie konieczności nakładania kar na podatnika, ale także zmniejszenie przyczyn kwestionowania rozliczeń podatkowych. Mają one bowiem również ograniczać pole działania oszustom.

Co składa się na procedury należytej staranności?

Stosuje się je podczas rozliczania podatków różnego rodzaju. W przypadku MDR jest to instrukcja, która pozwala na wywiązanie się z obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Procedury należytej staranności podczas rozliczania podatku VAT pozwalają na weryfikację kontrahentów i zabezpieczenie prawa do odliczania VAT. Podczas rozliczania podatku WHT, jest to potwierdzenie prawa do obniżonej stawki podatku u źródła lub niepobierania go, jeśli chodzi o płatności zagraniczne.

Procedura należytej staranności w rozliczeniach podatkowych

Jest to zestaw instrukcji, które gwarantują kontrolę prawidłowości wypełnienia wszystkich obowiązków nakładanych na podatnika zgodnie z przepisami prawa. W przypadku podmiotów zbiorowych, odpowiedzialność za czyny zabronione zagrożona jest nawet groźbą kary za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Stosując procedury należytej staranności można zapobiec odpowiedzialności karnej.

Procedury należytej staranności w przypadku podatku VAT

W ich skład wchodzą czynności oraz działania, które musi podjąć podatnik, by dokonać weryfikacji kontrahenta oraz zachować prawa do odliczeń. Chociaż podatnik, który w swojej działalności wykorzystuje towary, ma z definicji prawo do odliczenia VAT, w sytuacjach, gdy mógł wiedzieć, że dana transakcja ma znamiona nadużycia lub oszustwa, prawo odliczenia jest odmawiane, a podmiot musi liczyć się z odpowiedzialnością. Procedury należytej staranności pozwalają się przed tym uchronić i podjąć działania majce na celu określenie, czy transakcja nie jest oszustwem.

Procedura należytej staranności podczas raportowania schematów podatkowych

Dzięki niej można wywiązać się z obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Podatnicy korzystający z przepisów dotyczących MDR mogą skorzystać z procedury, która pomoże w rzetelny sposób wywiązać się z obowiązków dotyczących przepisów MDR, wykonania poprawnej dokumentacji działań, odpowiedniego przeszkolenia pracowników odnośnie przepisów MDR, dokonywanie kontroli wewnętrznej lub audytów.

Wprowadzając procedury należytej staranności można poprawnie zidentyfikować obszary działalności, które są objęte obowiązkiem raportowania. Można określić rolę podatnika oraz pracowników, a także ich obowiązki dotyczące identyfikowania oraz raportowania schematów podatkowych. W skład działań wchodzi także sporządzenie pisemnych procedur, które wskażą sposoby oraz terminy raportowania, szkolenia oraz kontrole i audyty.

W tym celu należy przeprowadzić analizę procesów biznesowych, identyfikując przy tym wszystkie obszary, gdzie istnieje ryzyko złamania przepisów prawa podatkowego. Należy dokładnie sprawdzić wewnętrzne procedury oraz przeprowadzić ich modyfikację w taki sposób, by usunąć lub ograniczyć zagrożenia. Na tej podstawie możliwe jest przygotowanie procedury należytej staranności, która zapobiega naruszeniu przepisów prawa podatkowego.

Procedura należytej staranności WHT

Procedura dotycząca podatków u źródła to instrukcja postępowania, która dokładnie wskazuje, w jaki sposób wykazywane jest dochowywanie należytej staranności w przypadku płatności zagranicznych oraz prawidłowego rozliczania podatku u źródła, wykorzystując zwolnienia oraz obniżone stawki podatku.

W takiej sytuacji możliwe jest niepobranie podatku u źródła lub jego pobranie z zastosowaniem niższej stawki, jeśli podatnik zastosuje procedurę należytej staranności, która zapewni weryfikację uprawnienia do zwolnienia z podatku.

Wdrożenie procedur należytej staranności pozwala na identyfikowanie transakcji nakładających obowiązki dotyczące podatku u źródła, określenie obowiązków dotyczących kompletowania dokumentacji oraz niezbędnych informacji, a także czynności pozwalające na uzyskanie zwolnienie z podatku lub wnioskowanie na jego zwrot.

WordPress Theme built by Shufflehound. Polityka prywatności