fbpx

SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O INTERPRETACJE I OPINIE ZABEZPIECZAJĄCE

Przepisy podatkowe stanowią bardzo złożone zagadnienie, dlatego obywatele mają prawo zadać instytucji publicznej pytanie, występując z wnioskiem o opinię. Otrzymują wtedy interpretację prawa podatkowego, która pozwala uzyskać pewność, że dane działania oraz ich skutki będą zgodne z prawem i zostaną uznane za poprawne przez organy podatkowe. Interpretacja chroni podatnika w zakresie swojego działania, dlatego skorzystanie z niej pozwala uniknąć problemów z fiskusem.

Istnieją dwa typy interpretacji podatkowych ? indywidualne oraz ogólne. W przypadku tych pierwszych, indywidualnych, odpowiedź dotyczy konkretnego zdarzenia i jest wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ogólne mają na celu wyjaśnienie oraz ujednolicenie zagadnienia dotyczącego wykładni prawa podatników. Ich wydawaniem zajmuje się Minister Finansów, ponieważ dotyczą najważniejszych zagadnień dotyczących ogółu podatników. Ze względu na swój charakter, są wydawane raczej sporadycznie.

Z czego składa się interpretacja podatkowa?

Obejmuje ona ocenę stanowiska wnioskodawcy oraz jego uzasadnienie prawne. W przypadku, gdy opinia jest negatywna, dołączone zostaje wskazanie prawidłowej procedury oraz jej uzasadnienie. Należy zwrócić uwagę na to, by odpowiednio przygotować wniosek. Bardzo ważne, by opis sytuacji był właściwie stworzony. Wszelkie dane powinny być poprawnie sklasyfikowane już na etapie składania wniosku. Należy o tym pamiętać, ponieważ w dalszym toku postępowania zmiana danych jest możliwa jedynie w określonych granicach.

Warto pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2019 roku art. 119a par.1 Ordynacji podatkowej, jedynym lub jednym z głównych celów składania wniosku nie może być osiągnięcie korzyści podatkowej, a sposób działania nie może być sztuczny. Procedura ma chronić obywateli przed karą wynikającą z niewiedzy lub niewłaściwego rozumienia przepisów. Właśnie dlatego, chcąc uniknąć takich zarzutów, warto każdorazowo konsultować wniosek z doradcą podatkowym i działać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb biznesowych.

WordPress Theme built by Shufflehound. Polityka prywatności