fbpx

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH I SKARG DO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Świadczymy usługi obejmujące doradztwo podatkowe, w tym pomoc podczas sporządzania pisma procesowego oraz skargi do sądu administracyjnego. Nasza oferta adresowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Podejmujemy się zarówno jednorazowej, jak i stałej współpracy.

Formy oferowanej pomocy

Udzielamy pomocy podczas sporządzania odwołań od decyzji organów podatkowych. Tego typu dokumenty są sporządzane, gdy podatnik nie zgadza się z decyzją organu podatkowego np. z decyzją naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Oferujemy pomoc doradczą na każdym etapie, zarówno przy przygotowywaniu, jak i składaniu dokumentu.

Wspieramy klienta w trakcie sporządzania zażaleń, podań oraz innych pism urzędowych dotyczących spraw podatkowych oraz postępowań administracyjnych. Podczas postępowania podatkowego, podatnik ma prawo do złożenia zażaleń dotyczących orzeczeń wystawianych przez organ podatkowy, ma prawo również do złożenia podania oraz innych pism urzędowych. W trakcie współpracy oferujemy naszym klientom porady dotyczące składania pism oraz ich przygotowywania.

Udzielamy pomocy podczas składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Interpretacja nie jest wyjaśnieniem abstrakcyjnej sytuacji prawnej, zawsze opiera się na konkretnym przypadku i może dotyczyć jedynie pytania o sytuację własną. Po złożeniu wniosku, podatnik ma możliwość otrzymania interpretacji, która wyjaśnia jego indywidualną sytuację w kontekście obowiązujących przepisów.

Pomagamy przy sporządzaniu skarg dotyczących spraw podatkowych do sądów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga do NSA może zostać wniesiona przez każdego, kto ma w tym interes prawny, czyli podatnik, który stanowi stronę postępowania administracyjnego, skargę może wnieść także prokurator, organizacja społeczna lub Rzecznik Praw Obywatelkich. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego można zaskarżyć decyzję, od której nie przysługują zwykłe środki zaskarżenia.

Jeśli podatnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole sporządzonym w trakcie kontroli skarbowej, może przedstawić wyjaśnienia lub wnioski dowodowe, udzielamy pomocy podczas sporządzania wniosków oraz wyjaśnień w toku kontroli podatkowych.

Oferujemy pomoc przy tworzeniu pism procesowych dotyczących doradztwa podatkowego na wszystkich etapach postępowania. Podejmowane przez naszą kancelarię czynności dotyczą wszystkich rodzajów podatków np. CIT, PIT, VAT.

WordPress Theme built by Shufflehound. Polityka prywatności