fbpx

AUDYTY PODATKOWE

Nasza Kancelaria Doradztwa Podatkowego specjalizuje się w sporządzaniu analiz i audytów podatkowych, pełnych i ograniczonych, dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach i branżach. Pod pojęciem audytu podatkowego rozumiemy kompleksowy przegląd ksiąg handlowych i sprawdzenie, czy są one prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Dzięki audytowi jesteśmy w stanie nie tylko skontrolować prawidłowość rozliczeń, lecz także rozpoznać możliwe kierunki oszczędności w polityce podatkowej firmy.

Korzystanie z profesjonalnego audytu pozwala ograniczyć bądź wyeliminować ryzyka podatkowe, na jakie narażona jest każda firma. Nasi doradcy, we współpracy z głównym księgowym państwa przedsiębiorstwa, dostarczą najkorzystniejsze rozwiązania, dostosowane do indywidualnej specyfiki prowadzonej działalności.

Co możemy uwzględnić w audycie?

  • sprzedaż i zakupy firmy,
  • wydatki na inwestycje,
  • wydatki na promocję firmy,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek od nieruchomości,
  • ceny transferowe,
  • inne aspekty prowadzenia działalności.

Nasi specjaliści podpowiedzą państwu, które obszary warto poddać analizie. Jesteśmy także otwarci na państwa sugestie i oczekiwania. Po zakończonym audycie otrzymają państwo szczegółowy raport, który obejmie m.in. diagnozę nieprawidłowości, rozpoznanie potencjalnych ryzyk podatkowych, a także rekomendację rozwiązań. Dodatkowo w ramach obsługi zapewniamy naszym klientom nadzór nad wprowadzaniem sugerowanych rozwiązań oraz stałe monitorowanie zmian przepisów podatkowych i ich interpretacji, pod kątem wymagań konkretnego przedsiębiorstwa.

Zapewniamy przeprowadzanie audytów ograniczonych (jeden lub kilka wybranych podatków) oraz pełnych (obejmujących wszystkie rodzaje obowiązujących podatków). Nawet najlepsi księgowi i biegli rewidenci mogą napotkać na wątpliwości i trudności w obszarze dokonywanych rozliczeń podatkowych. Nasza obsługa to solidne wsparcie, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i jednostek sektora finansów publicznych.

WordPress Theme built by Shufflehound. Polityka prywatności